Múzeum v prírode.

„Lupka“ -  Osada Slovanov:

 

Osada „Lupka“- MÚZEUM V PRÍRODE bolo vybudované  v spolupráci s Ponitrianskym múzeom. Tvoria ho  dve obydlia, postavené spôsobom a z materiálov  používaných v období Slovanov.

 Jedno obydlie je polozemnica, stavebný materiál – drevo a steny mazané.

Druhé obydlie je postavené na spôsob zrubu.

Obe sú obytné, s pomôckami dennej potreby a doplnkami dobových  remesiel.

 

Osada "LUPKA" - Múzeum v prírode je zaregistrovaná  do evidencie múzejných zariadení SR a v súčasnosti prebieha rekonštrukcia celej osady.

 

 

 

 

 

 

Projekty pre  Materské  a  Základné školy:

 Jazdecká škola, Múzeum v prírode.

 
 
 
 

Občianske združenie Nitravia, otvára svoje brány pre deti MŠ a ZŠ.

Na školský rok 2015/1016 sú pripravené tieto projekty:

 

 

 

Areál VESNA  – jazdecké a vzdelávacie centrum

 

Zoznámte sa s históriou našich predkov formou netradičného vyučovania, exkurzie, či „Hľadaním odkazu Slovanov“, spoznajte prírodu, čo nám dáva a čo môže urobiť pre ňu každý z nás v realite...

 
 

Jazdecká škola Nitravia: 

1. projekt: Exkurzie v jazdeckej škole – MŠ, ZŠ.
  
Pre deti sú pripravené: ukážky jednotlivých jazdeckých disciplín,  sprievodné slovo k jazdeckým ukážkam,  vozenie na koňoch,   prehliadka stajne.
 
Poplatok  pre jedno dieťa:  2  € .
 
 
 2. projekt: : Vozenie na koni – MŠ, ZŠ.
· vozenie detí na koni, prípadne poníkovi
Poplatok  pre jedno dieťa:  2 €.
 
 

„Lupka“ -   dobová osada  – Múzeum v prírode:

 
Osada "Lupka", ako múzeum v prírode,  bola vybudovaná v roku 2006. Sú pripravené ukážky technológie stavieb -  zemnice a  polozemnice, spôsobom a z materiálov používaných v období Slovanov.  Obe sú obytné, s pomôckami dennej potreby a doplnkami dobových  remesiel. 
Projekt vznikol v spolupráci s Ponitrianskym múzeom a spolupráca pokračuje aj naďalej. Osada - Múzeum v prírode je  zaregistrovaná  do evidencie  muzejných zariadení SR.    
 
 
 
3. projekt: " Hľadanie odkazu Slovanov" – história, dejepis, MŠ, ZŠ :
· predstavenie histórie a prehliadka osady pútavou a zábavnou formou - formou hry v dobových kostýmoch 
v osade
· stanovištia s úlohami, kde je prezentovaná časť histórie primeraná veku detí 
 
Poplatok pre jedno dieťa:  2 €
 
 
 
4. projekt: Remeslá a zábava  v živote Slovanov – MŠ, ZŠ:
 
 Ukážky zo života Slovanov, možnosť aktívne vyskúšať dobové remeslá.       /šperkárstvo,  hrnčiarstvo.... a iné/
zdravie – životný štýl: zdravie a choroby, domy, v ktorých žili naši predkovia, obľúbené jedlá 
 hry a zábava detí Slovanov 
 
Poplatok pre jedno dieťa: 2 €
 
 
5. Projekt: Deň v histórii – MŠ, ZŠ.
 
Píše sa  25. marec roku Pána 828, u Slovanov sa začal Nový vegetačný rok, prebúdza sa príroda. Aj Slovania  v osade Ľupka začínajú prípravy na jarné práce. Za hranicami kniežatstva neutíchajú boje a spojenectvo s Frankami naše milované knieža Pribina upevní nielen sobášom s krásnou bavorskou kňažnou Adelaidou, ale aj vysvätením prvého kresťanského kostola pre svoju milovanú....
Príďte prežiť  tento bežný deň do osady Slovanov, deti a žiaci budú súčasťou deja a v realite zažijú to, čo kedysi naši predkovia.....  
 
Poplatok pre jedno dieťa: 2 €
 
 
Školské výlety – MŠ, ZŠ:
V prípade záujmu je možnosť spojenia projektov v Osade  alebo   exkurzie v Jazdeckej škole.   
 
Ponúkame Vám možnosť využiť areál Vesna na  oddych, športové hry.  K dispozícii je detské ihrisko, lúka, prípadne je možnosť zapožičania športových pomôcok / napr. lopta.../.
V aráli je ohnisko, je tiež možné opekanie. 
 
 
Areál prebieha rekonštrukciou, ešte nie je k dispozícii krytá jazdecká hala.
Projekty je možné absolvovať iba v prípade pekného počasia!
 
Záujem na  uvedené projekty je potrebné nahlásiť v časovom predstihu.
 
Kontakt:
Areál Vesna 
ul. Na Dolinu, Nitra - Kynek
www.nitrianskekniezatstvo.sk
tel.: 0948 255 232
e-mail: nitrianskekniezatstvo@nitrianskekniezatstvo.sk