Súkromná materská škola Deti prírody

 

Areál Vesna

Nitra – Kynek

od októbra 2014 je MŠ dočasne zatvorená.

 

Súkromná Materská škola  začala svoju prevádzku v septembri 2009.

 

Je určená pre deti od dvoch do šesť  rokov.

 

Deti absolvujú predškolskú prípravu na vstup do ZŠ, podľa Štátneho vzdelávacieho programu SR.

 

Pre deti s odkladom nástupu do ZŠ je pripravený výchovno – vzdelávací program, ktorý bude individuálne doplnený, s ohľadom na potreby a nadanie dieťaťa.

 

Školský vzdelávací program, teda zameranie našej súkromnej MŠ  je  na prírodu:

pestovanie v záhradke, starostlivosť o zvieratká,  jazdenie na poníkoch.

Možnosť využitia vychádzok do susediaceho parku a lesa.

 

Súkromná MŠ je rodinného typu, uplatňujeme individuálny prístup, zdôrazňujúci nadanie a záujmy dieťaťa.

Spolupracujeme s odborníkmi v odboroch pre nadané deti, psychológom.

 

Ďalšie aktivity:

- hudba, spev, tanec

- tvorivé dielne, výtvarné aktivity

- šport a detské súťaže

- jazdenie na koni, poníkoch  / dobrovoľne, podľa záujmu/

- gymnastika

- cudzí jazyk / podľa záujmu/

- vychádzky  do lesa

- a iné..

Exteriérové a interiérové možnosti:

 • rozloha areálu: 1,5 ha
 • možnosť celodenného pobytu vonku – zastrešené a voľné plochy na hry, vzdelávanie, šport
 • tiché prostredie v blízkosti parku, lesíka
 • ZOO kútik – domáce zvieratká / poníky, zajace, hydina/
 • múzeum v prírode: Osada Lupka – dobové obydlia – možnosť hier a výuky
 • detské ihrisko – pieskovisko, šmykľavka, hojdačky
 • ohniská, prírodné posedenie
 • políčko pre vlastnú záhradku
 • herne, šatne, spálňa, kuchyňa, jedáleň ...
 • krytá jazdecká hala – možnosť jazdenia aj v prípade nepriaznivého počasia
 • a ďalšie nadštandardné  možnosti
 • hradka, ale tiež PC, internet.

 

Materiálno – technické vybavenie:

 • športové náčinie, bazén
 • pomôcky pre tvorivé dielne, výtvarné aktivity
 • vybavenie jazdeckej školy
 • ozvučenie areálu
 • CD prehrávač, dataprojektor, WIFI routre, PC, Notebooky
 • a ďalšie nadštandardné vybavenie

 

Za určitých podmienok je možnosť získania príspevku na školný  poplatok.

 

Podrobnejšie v školskom vzdelávacom programe.

Možnosť nahlásenia detí, ďalšie  informácie: 0948 255 232

 www.nitrianskekniezatstvo.sk