DETI PRÍRODY -

Súkromná materská škola:

                                od októbra 2014 je MŠ dočasne zatvorená

Súkromná Materská škola  začala svoju prevádzku v septembri 2009.Je určená pre deti od dvoch do šesť  rokov.

Deti absolvujú predškolskú prípravu na vstup do ZŠ, podľa Štátneho vzdelávacieho programu SR.

Pre mimoriadne nadané deti vieme pripravi´t a zabezpečiť individuálny výchovno - vzdelávací program, ktorý bude podporovať nadanie dieťaťa.

Pre deti s odkladom nástupu do ZŠ je pripravený výchovno – vzdelávací program, ktorý bude individuálne doplnený, s ohľadom na potreby a nadanie dieťaťa.

Školský vzdelávací program, teda zameranie našej súkromnej MŠ  je  na prírodu:pestovanie v záhradke, starostlivosť o zvieratká,  jazdenie na poníkoch.Možnosť využitia vychádzok do susediaceho parku a lesa.

Súkromná MŠ je rodinného typu, uplatňujeme individuálny prístup, zdôrazňujúci nadanie a záujmy dieťaťa.

Spolupracujeme s odborníkmi v odboroch pre nadané deti, psychológom.

  Areál má podmienky na cedlodenný pobyt vonku, v prípade priaznivého počasia. Je tu detské ihrisko, zastrešená plocha. Aktivity prebiehajú aj v parku a v  blízkom lese. Učenie a vzdelávanie prebieha hravou, zážitkovou  formou, pri staršich deťoch najčastejšie  projektami. Našim cieľom je stráviť krásne dni, aby deti cez zážitky a príbehy  získali vedomosti.     

 

 

Jazdecká škola:

Jazdenie v jazdeckej škole prebieha počas celého roka.

 

Jazdecká škola organizuje:

JAZDECKÉ KURZY:

- deti, mládež, dospelí...

- prípravka / 3- 6 rokov/

- začiatočníci  / 7 - 18  rokov/

- mierne pokročilí

- drezúra, parkúr, voltíž

 

INDIVIDUÁLNE JAZDENIE:

- deti, mládež, dospelí

 

VYCHÁDZKY DO LESA:

- pokročilí jazdci

 

 

Ďalej organizujeme:

- Jazdecké tábory počas letných a jarných prázdnin

- Projekty pre MŠ a ZŠ v Múzeu v prírode

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.